Om Byggeriets Ledelsescenter

Byggeriets Ledelsescenter (BLC) er en dynamisk uddannelsesvirksomhed, opstået som et partnerskab mellem virksomhederne RIB A/S og K-Jacobsen A/S og i samarbejde med andre virksomheder med ledende fageksperter, der har berøring med digitalisering og byggeriet. 

BLC blev stiftet i 2013 med det formål at være et ledelsescenter, der arbejder for øget produktivitet og konkurrenceevne i dansk byggeri. BLC udbyder uddannelse og kurser til byggeriets parter, både den bredt anerkendte IKT-lederuddannelse og en række praksisorienterede endagskurser.

IKT-leder uddannelsen er en diplomuddannelse, hvor byggeriets nuværende som kommende ledere bliver undervist inden for forskellige IKT-fagområder med fokus på skabelse af forretningsmæssig værdi på byggesager.

Som supplement udbyder vi forskellige dagskurser, der omhandler en række specifikke emner inden for brugen og ledelsen af IKT. Her lægges der vægt på at give kursusdeltagerne viden og erfaring med at bruge de pågældende emner og dertilhørende softwareløsninger i dagligdagen. Målet er at omsætte viden til digitalisering i byggeriets virksomheder.

Målgruppe

Vi henvender os til følgende målgrupper:

  • Nuværende og kommende IKT-ledere
  • Deltagere på byggeprojekter, der er ansvarlige for de pågældende fagområder
  • Private såvel som offentlige virksomheder

Undervisere og kursussteder

De enkelte undervisere er førende fagfolk, eksperter og anerkendte undervisere fra videregående uddannelser og erhvervslivet, der arbejder målrettet på at tilføre teoretisk viden samt praktisk erfaring med fokus på byggeriet.

Kurserne finder sted i Aarhus og København.

Undervisningsprogram

I perioden 2016-17 tilbyder vi følgende:

IKT-leder uddannelsen

Diplomuddannelse på 3 dage, som klæder dig på til at kunne manøvrere og agere professionelt i forbindelse med IKT-byggesager. Der skal bestås 3 prøver for at opnå et diplom. Dette er Danmarks absolut mest anerkendte og søgte diplomgivende IKT-uddannelse med over 400 uddannede IKT-ledere.

København d. 5., 12. og 19. september 2016 - Fuldt booket
København d. 7., 14. og 21. november 2016
Aarhus d. 8., 15. og 22. november 2016

 

Endagskurser med workshops

Digitalt udbud og udbud med mængder i praksis
København 10. november 2016
Aarhus 16. november 2016

Byggeriets processer i praksis
København 10. januar 2017
Aarhus 11. januar 2017

Digital aflevering i praksis
København 31. januar 2017
Aarhus 1. februar 2017

Bygningsklassifikation og egenskabskodning i praksis
København 27. september 2016
Aarhus 28. september 2016

IKT-aftaler i praksis
København 5. oktober 2016
Aarhus 6. oktober 2016

Digital kommunikation i praksis
København 27. oktober 2016
Aarhus 26. oktober 2016

Der uddeles kursusbevis efter endt kursusdag.