Hvorfor “Digital Transformation & Byggeteknologi?”

Intro til underviser Niels Falk

Digitale informationsteknologier er i fuld gang med at forandre, den verden vi lever i. I dag er der stort set ingen industrier, som ikke er berørt af de mange nye digitale muligheder, og ikke mindst muligheder, som har en betydelig indvirkning på den måde arbejdet udføres på. Når først en industri rammes af digitalisering, siges udviklingen at følge en eksponentiel kurve, som i starten har en bedragende langsom udvikling, men som pludselig tager ekstrem fart. Byggebranchen er én af de industrier, hvor udviklingen og adopteringen af teknologier, som digitale bygningsmodeller, nye samarbejdsformer og deraf krav til nye processer har haft en langsom start sammenlignet med andre industrier, men nu begynder branchen for alvor at røre på sig, og det er kun et spørgsmål om tid før hele branchen for evigt er forandret.

Nye digitale teknologier kan være en udfordring i sig selv, men derudover kræver det også, at man (sam)arbejder og gennemfører byggeriets projekter anderledes, end man har været vant til. Med digitale bygningsmodeller, som er både centrale og koordinerende elementer i et byggeprojekt, er det nødvendigt at være fortrolig med nye teknologiske muligheder, god modelleringspraksis, kontraktuelle dokumenter,
rettidig udveksling af information og meget meget mere.

Når man er beslutningstager på et byggeprojekt, der anvender digitale bygningsmodeller og ny teknologi, kræver det at man er fortrolig med mulighederne, og ikke mindst at man stiller krav og mål op for den værdi, som anvendelsen af teknologien skal medføre. Når man har styr på værdien, der kan skabes, er det absolut nødvendigt at kunne stille de rigtige krav til ens samarbejdspartnere for at sikre forudsætningerne for, at de digitale bygningsmodeller rent faktisk også bliver værdiskabende.  

Vores 4 dygtige undervisere har skabt en utrolig spændende uddannelse, der på bedste vis vil tage dig med ind i den digitale transformation og gennem involvering give dig en rygsæk fuld af værdifulde værktøjer, som du allerede under uddannelsen får lov til at prøve af.

Se med her og få hør mere om uddannelsen fortalt af underviserne selv.

Intro til underviser Ole Berard

Intro til underviser Rolf Büchmann-Slorup

Intro til underviser Nicholas Holst


Uddannelsens indhold

Vi har lavet et spændende program, hvor undervisningen bliver så konkret som muligt, så du kan gå direkte ud og anvende den i din hverdag og virksomhed. Det opnås blandt andet via høj involvering fra dig og dine medkursister. Du skal derfor udfylde en survey inden uddannelsen starter. Disse surveys kommer til at danne grundlag for øvelserne på uddannelsen. Undervisningen vil variere mellem indlæg og øvelser, og på tredje dagen vil alle deltage i et mini hackaton eller innovations lab. Dag 2 og 3 starter med en tipskupon, så alle får genopfrisket gårsdagens undervisning. Derudover afsluttes uddannelsen med en præsentation af den afsluttende opgave.

Du kan se frem til 3 spændende dage med følgende emner

DAG 1

 • Digital transformation og teknologi er brede termer - vi starter med at få begreber og fundamentet på plads.

 • Modelbaseret digitalt samarbejde
  Modeller anvendes i vidt omfang, men for at få fuld udbytte af den tid og de ressourcer, der er lagt i modellerne, er det vigtigt at lære at stille de rigtige krav & forudsætninger til den gode model. Her bliver der rig lejlighed til at arbejde med teorien, når vi går i gang med øvelserne.

DAG 2

 • De “nye” digitale byggeprocesser Samarbejdsprocessen betyder alt, når man skal lykkes med komplekse byggeprojekter. I kombination mellem indlæg og øvelser arbejder vi med en praktisk tilgang til hvordan man tilgår de “nye” processer, hvordan roller og teknologier hænger sammen med processer - og meget mere.

 • Data en vigtigt parameter, men hvorfor er det det? Vi kommer tæt på, hvad data kan gøre for os, hvordan vi udnytter det ift. forretningsværdiskabelse, KPI’er, og ikke mindst hvordan et forretnings dashboard integreres i forretningen. Her får du selv mulighed for at skabe dit eget dashboard og du får værktøjer, som netop vil sætte dig i stand til at få det vel integreret.

DAG 3

 • Digitaliserings next level
  Vi tager dig med ombord på rejsen til digitaliseingens next level, hvor Con Tech/Build 4.0 introduceres

 • Mini hackaton / innovations lab
  Formiddagen vil stå i hackaton’ens tegn. Fordelt på 4-5 forskellige baser vil alle deltagere få stillet opgaver, som løses i grupper og præsenteres efterfølgende.

 • Implementering
  Implementering er altid svær. Men med en solid plan er der langt større chance for et godt resultat. Vi slutter uddannelsen af med at arbejde med lanceringsplanen. Metode og værktøj for hvordan man griber opgaven an er i fokus, og alle kastes ud i opgaven med at udarbejde egen lanceringsplan.


Hvem får udbytte af uddannelsen?

Uddannelsen henvender sig til beslutningstagerne i byggebranchen, fx projektledere og projektchefer, der ønsker at fremtidssikre deres kompetencer og som omfavner den uundgåelige digital transformation af byggebranchen.

Uddannelsen har fokus på, hvordan man ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, kan forbedre byggeprojekter og dermed virksomheden. Det betyder også, at man på uddannelsen ikke arbejder med tekniske detaljer om, hvordan man designer digitale bygningsmodeller. Der er derfor ikke nogle krav til tekniske forudsætninger for at deltage i kurset.

Fordele for bygherrer/bygherrerådgivere

 • Du bliver rustet til at udbyde ifht. teknologiens muligheder, og til at vurdere hvordan de bydendes teknologiske kompetencer bedst bidrager til projektet. Få et billede af hvad de bydende kan i dag, hvad de burde kunne, og hvordan du kan udbyde projekter, som har høje teknologiske ambitioner. Du bliver således i stand til at stille realistiske krav til de bydende, og vurdere muligheder og risici ved forskellige entrepriseformers påvirken på de teknologiske muligheder, samt hvordan de underliggende samarbejdsformer bør konstrueres, så teknologien virker efter hensigten.

 • Da 3D-modeller finder større og større indpas i branchen lærer du at stille krav til modellerne. Du får konkrete værktøjer til at bestemme hvilke informationer, der skal indarbejdes i modellerne med det formål at sikre, at projektholdet rent faktisk kan bruge modellerne til det de skal. Herunder hvordan projektholdet bør samarbejde, hvis modellerne skal skabe mest mulig forretningsmæssig værdi for alle.

 • Du lærer, hvordan du kan udnytte scannere og projekthåndterings-software til at forebygge tvister.

 • Desuden får du generelt indblik i både moden og fremtidens teknologier, så du bliver fortrolig med, hvilke muligheder der er til rådighed i dag, og hvilke muligheder der er lige om hjørnet.

 • Til sidst arbejder vi med transformation af organisationer og implementering,
  så værdien af teknologiske investeringer skabes på dine projekter og
  forbliver i din organisation. 

Fordele for rådgivere

 • Få mere ud af teknologien på dine projekter og se, hvordan I kan udnytte teknologien i processen, hvor I besvarer hinandens spørgsmål og løser hinandens problemer, og derved skaber et bedre samarbejde omkring teknologien på projektet.

  • Formålsbestemte modeller og bedre datakvalitet

  • Teknologi til simuleringer og analyser

  • Sammenknytning af modeller med tidsplan og budget til at undersøge bygbarhed og omkostninger

 • Spar tid ved at skabe mere målrettede og formålsbestemte modeller. Skab en bedre forståelse for at modeller også bruges af andre aktører og projektdeltagere, som fx entreprenøren.

 • Bliv forberedt på den digitale fremtid, og se hvilke teknologier der er i vente, fx automated design

 • Se hvordan integration af design, tid og omkostninger kan bruges til at opstille scenarier, og analysere flere alternativer for dermed at optimere dit projekt og give din bygherre et bedre beslutningsgrundlag.

Fordele for entreprenører

Fordelene ved anvendelse af digitale bygningsmodeller og andre digitale værktøjer er klare og veldokumenteret for entreprenøren, og du vil stifte beskendtskab med en række af dem gennem uddannelsen:

 • Automatiseret mængdeudtræk fra dine digitale bygningsmodeller er guld værd for din kalkulationsafdeling. Du vil lære hvordan du sikrer, at dine modeller indeholder den rigtige data og i den nødvendige kvalitet, så din kalkulationsafdeling er optimalt klædt på. En skarp pris er afgørende for at vinde sager.

 • Designstyring er vigtigt for en totalentreprenør, så bygbarheden sikres. Automatiserede kollisionskontroller bruges til at identificere fejl i designet og afhjælper mange af de fejl, som typisk ender i tvister og dyre retssager, hvor kun advokaterne vinder.

 • Bygbarhedsanalyser er en central del af brugen af digitale bygningsmodeller og et afgørende element for en succesfuld gennemførelse af et byggeprojekt. At granske bygbarheden af dit projekt digitalt og at identificere fejl inden du står på byggepladsen er en yderst lønsom disciplin.

 • Simulering af projektøkonomi ved at udarbejde digitalebygningmodeller giver dig muligheden for at reducere din usikkerhed i tilbuddet og derved reducere din risiko på projektet.

 • Optimering af tidsplaner er en afgørende disciplin for entreprenøren og ved hjælp af digitale bygningsmodeller kan du simulere og teste forskellige scenarier tidligt i projektet for at sikre, at du vælger den rigtige tidsplan.


Wordcloud.png

Praktisk om uddannelsen

Omfang
3 fulde kursusdage samt 1 dags forberedelse inden undervisningsstart.

Prøver
Skriftlige prøver samt en skriftlig eksamensopgave.

Certifikat
Ved beståede prøver og opgave uddeles eksamensdiplom.

Forplejning
Morgenmad, frokost, kage, kaffe, te og vand.


Hvad lærer jeg på uddannelsen? 

Helt overordnet får du bl.a. følgende udbytte af uddannelsen:

 • Du bliver klædt på til at forstå og stille de rette krav til modellerne, og dem der arbejder med dem.

 • Du lærer vigtigheden af at sætte de rette KPI'er for dine projekter.

 • Samarbejde og optimering af processerne omkring samarbejdet har et stort fokus på uddannelsen.

 • Du bliver en del af et professionelt netværk, og møder potentielle samarbejdspartnere fra alle dele af branchen. 

 • Du får, ud over en yderst værdifuld viden, også et diplom der beviser, at du har gennemført uddannelsen i Digital Transformation & Byggeteknologi™.

 • Du styrker dine kompetencer og forbedrer dit CV.


Se også


 

 

Kontakt Gitte Daurehøj
på telefon 5372 9287 eller på gd@byggerietsledelsescenter.dk,
hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.