Om IKT-leder uddannelsen™

Hvorfor IKT-ledelse?

Lige siden IKT-bekendtgørelserne i 2013 fastslog, at der skal anvendes IKT-værktøjer og
-processer på alle offentlige byggerier over visse beløbsgrænser, har anvendelsen af IKT været en central del af byggebranchen.

 

Hvor formålet med bekendtgørelserne var at påvirke til en værdiskabende og ensartet anvendelse af IKT på bygge-, renoverings- og vedligeholdelsesopgaver i offentligt regi, anvendes IKT også på private projekter og på mindre offentlige projekter. Erfaringerne viser nemlig, at det giver mening at strukturere og styre det digitale informationsflow optimalt.

Med indtrædelsen af IKT i byggeriet dukkede også en ny vigtig rolle op: IKT-lederen. Det er præcis den rolle, at IKT-leder uddannelsen™ ruster dig til. 

Bygherre skal udpege en IKT-leder, der har til ansvar at stå for IKT-koordineringen og sikre, at gældende lov og krav opfyldes. Der er et væsentligt potentiale, som du vil blive klædt på til at indfri, så du kan skabe bedre byggeri for din organisation og for de andre parter, der bidrager til projektet.

Byggeriets Ledelsescenter har uddannet mere end 600 IKT-ledere. Uddannelsen fokuserer på at give deltagerne de ledelsesmæssige kompetencer, der skal til for at udøve effektiv og slagkraftig IKT-ledelse - helt uafhængigt af specifikke IKT-værktøjer.

Underviserne på uddannelsen er nogle af de mest anerkendte fagfolk og specialister inden for IKT-ledelse, jura, digitalt byggeri, facility management og forandringsledelse - så ved du, at du får den mest opdaterede og gennemprøvede viden med hjem.


Praktisk om uddannelsen

icon hvor.png
icon omfang.png
icon forberedelse.png

Hvor
Uddannelsen afholdes i København & AarhusOmfang
Tre fulde undervisningsdage samt forberedelse.


Forberedelse
Forvent en dags forberedelse inden undervisningsstart.

 
icon eksamen.png
icon certificering.png
icon forplejning.png

Eksamen
3 skriftlige multiple-choice eksamener og en gruppeopgave med præsentation.


Certificering

Ved beståede eksamener uddeles certifikat.


Forplejning
Der bliver serveret morgenmad, frokost, kaffe, kage, te og vand.


Hvad får jeg ud af IKT-leder uddannelsen™? 

Nyuddannede IKT-ledere fra Byggeriets Ledelsescenter med deres flotte diplomer, som bevis på, at de har gennemført IKT-leder uddannelsen

Helt overordnet får du bl.a. følgende udbytte af uddannelsen:

 • Som IKT-leder lærer du, hvordan du sagligt kan argumentere og dokumentere baggrunden for og formålet med digitaliseringen i byggeriet i relation til de enkelte byggeprojekter og enkelte virksomheder.

 • Forstå kravene i IKT-bekendtgørelserne og deres konsekvenser i relation til byggeprocessen og den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

 • Udarbejde IKT-aftale og IKT-specifikationer og forstå konsekvenserne af dine valg.

 • Kende juridiske konsekvenser, kontraktuelle forhold samt IKT-lederens ansvar og pligter.

 • Implementere en IKT-strategi i praksis og vigtigheden af forandringsledelse.

 • Drive projekter i mål med minimeret risiko og bedre bundlinje i overensstemmelse med gældende lov og krav.

 • Lede IKT-koordineringen gennem byggeprocessen via et roadmap.

 • Du får en række konkrete værktøjer specielt sammensat til IKT-lederen, som du kan anvende og dele i din organisation.

 • Du bliver en del af et professionelt IKT-leder netværk, og møder potentielle samarbejdspartnere fra alle dele af branchen. 

 • Du får, ud over en yderst værdifuld viden, også et certifikat der beviser, at du har gennemført IKT-leder uddannelsen™.

 • Du styrker dine kompetencer og forbedrer dit CV.


Hvem henvender uddannelsen sig til?

IKT-leder uddannelsen™ henvender sig til alle inden for byggebranchen med snitflade til eller interesser for IKT. Du er en af byggeriets ledere eller kommende ledere hos en bygherrer, rådgiver, ingeniør, arkitekt eller entreprenør.

Se hvad tidligere deltagere og undervisere fortæller om uddannelsen


Se også


 

 


Er du nysgerrig og vil vide mere om uddannelsen, eller har du spørgsmål?

Så kontakt Gitte Daurehøj på telefon 5372 9287 eller på gd@byggerietsledelsescenter.dk