Om IPP-leder uddannelsen™

 

Hvorfor IPP-ledelse?

Hvordan får du værdi ud af BIM og IKT på dit byggeprojekt?

Hvilke krav skaber værdi?
Hvordan får vi alle aktører til at arbejde i samme retning?
Hvordan får vi færre fejl og færre ekstra omkostninger i projektet?
Hvordan får de udførende indsigt i og værdi ud af 3D modellerne?

Alle disse spørgsmål og mange flere får du svar på i denne nye uddannelse, hvor Byggeriets Ledelsescenter har inviteret konsulentvirksomheden Optimise til at undervise i IPPmetoden, baseret på den internationale IPD (Integrated Project Delivery) standard.

Hvor IKT-leder uddannelsen™ fokuserer på de juridiske og aftalemæssige aspekter af projektet, sætter IPP-leder uddannelsen™ turbo på den praktiske gennemførelse af projektet vha. IKT, BIM management og nye integrerede samarbejdsprocesser. IKT er en gevinst på ethvert byggeprojekt, men det skal implementeres på den helt rigtige måde, og forløbet skal køres stramt og uden slinger i valsen. Det er netop denne indsigt du opnår på denne uddannelse. Uddannelsen er derfor både egnet som et praktisk supplement til IKT-leder uddannelsen™ og som en selvstændig uddannelse i praktisk IKT- og BIM-ledelse.

IPP™ processen er udviklet gennem flere års hardcore arbejde med IKT og BIM. Processen tager afsæt i den mest effektive vej til målet og med inddragelse af alle projektets parter. Alle aktører er blevet hørt og inddraget. Det er netop derfor, at IPP™ erfaringsmæssigt skaber en besparelse på op til 15% af byggesummen og reducerer konflikter og forsinkelser.


Hvem får udbytte af uddannelsen?

Uanset om du er bygherre, bygherrerådgiver, rådgiver eller entreprenør, er der klare fordele at hente med IPP™ processen.

Fordele for rådgiver

 • Få værktøjer og indsigt til at levere rette kvalitet til rette tid
 • Lær hvordan I kan reducere antallet af timer til projektopfølgning
 • Lær at optimere jeres eget projekt og proces ift. IKT, BIM og VDC
 • Få opkvalificeret jeres IKT-, BIM- og VDC-kompetencer

Fordele for bygherre

 • Spar op til 15% på jeres byggeprojekter
 • Stil de rigtige krav - undgå fordyrende fejl og konflikter
 • Få opkvalificeret jeres IKT-, BIM- og VDC-kompetencer
 • Få et bedre beslutningsgrundlag

Fordele for entreprenør

 • Lær hvordan I bliver involveret tidligere i projektet
 • Lær af afstemme forventninger og sammen sikre det gode projekt
 • Optimér projekternes bygbarhed og dermed kvalitet/økonomi
 • Bliv opkvalificeret på IKT, BIM og VDC

Fordele for bygherrerådgiver

 • Få mulighed for at sælge en ny ydelse til jeres kunder
 • Få en klar og gennemprøvet IKT strategi og roadmap med i rygsækken
 • Spar ressourcer ved at minimere risikoen for tilbageløb i processen
 • Lær at køre jeres egne sager efter IPP™ processen

Praktisk om uddannelsen

Omfang
3 fulde kursusdage. Du skal regne med et par timers forberedelse til hver dag.

Prøver
Skriftlige prøver samt en skriftlig eksamensopgave.

Certifikat
Ved beståede prøver og opgave uddeles eksamensdiplom.

Forplejning
Morgenmad, frokost, kage, kaffe, te og vand.

 
BLC IPP-leder uddannelsen

Uddannelsens indhold

Uddannelsen løber over tre dage. Der vil være et par timers forberedelse til hver dag. I forbindelse med uddannelsen vil deltagerne skulle aflevere en skriftlig eksamensopgave, og der vil være tre yderligere prøver.

Her er et overblik over uddannelsens lektioner:

 • Udbud med mængder og sporbarhed
 • Reducering af risikoen for entreprenørerne
 • 6D i projekteringsprocessen - styr processen
 • 6D i udførelsen
 • Hvad nu? Muligheder for hjælp og støtte
 • Hvornår giver BIM mening?
 • Spis en elefant
 • Stil de rigtige krav (IPP™ proces 1-3)
 • Den gode proces
 • Planlægning og designmatrix
BLC IPP-leder uddannelsen www.byggerietsledelsescenter.dk

Hvad lærer jeg på IPP-leder uddannelsen™? 

Helt overordnet får du bl.a. følgende udbytte af uddannelsen:

 • Fokus på uddannelsen er at gøre dig i stand til selv at køre et projekt iht. til IPP™ metoden.

 • Lære at stille de rigtige krav og styre IPP™ processen.

 • Integrere viden fra alle projektets deltagere gennem øget samarbejde og transparens.

 • Nedbringe den usikkerhed, der er ved den traditionelle projektproces.

 • Planlægge projekter og styre kritiske beslutninger.

 • Styre projekter i mål med en besparelse eller øget kvalitet på op imod 15% af byggesummen.

 • Forstå at IPP™ er mere end teknik – det er også ledelse, organisation og uddannelse.

 • Du får en komplet handlingsplan og alle de nødvendige processer og skabeloner med hjem, og du bliver klædt på til at igangsætte jeres næste byggesag efter et klart defineret roadmap. 

 • Du bliver en del af et professionelt IPP-leder netværk, og møder potentielle samarbejdspartnere fra alle dele af branchen. 

 • Du får, ud over en yderst værdifuld viden, også et diplom der beviser, at du har gennemført IPP-leder uddannelsen™.

 • Du styrker dine kompetencer og forbedrer dit CV.


IPP™ står for Integreret Projekt Proces. Begrebet, som er tillempet fra det internationale IPD (Integrated Project Delivery) koncept, indeholder rådgivning, værktøjer og en forbedret projektproces, som giver bygherren en unik mulighed for at styre sit projekts mål inden for dets forventede krav – fra projektets start.

IPP™ integrerer viden fra alle projektets deltagere gennem øget samarbejde og transparens. Metoden nedbringer den usikkerhed, der er ved den traditionelle projektproces – og det øger samtidig værdien gennem projektforløbet.

 

Se også


 

 

Kontakt Sean Rehman
på telefon 5372 9287 eller szr@byggerietsledelsescenter.dk, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.