Om uddannelsen i
Lederskab &digitalisering™

 

Hvorfor skal jeg vælge denne uddannelse?

Der findes et hav af lederuddannelser og -kurser, og det kræver ofte lang tid at finde ud af, hvilken lederuddannelse, der matcher dine behov. Lederskab og digitalisering™ adskiller sig ved helt konkret at målrette sig mod byggevirksomheder, og ved at fokusere på, hvordan du og din virksomhed kan arbejde systematisk i relation til digitalisering og nye teknologier. Der lægges særligt vægt på metode og arbejdsform i relation til:

- Digitale processer/business case
- Valg af løsninger
- Leverandører

Uddannelsen handler altså om dit lederskab i en tid, hvor digitalisering i byggeriet er i fokus og har stor betydning for dine og virksomhedens daglige resultater. 


Uddannelsen er for dig:

- der gerne vil have værktøjerne til at udvide og modne virksomhedens BIM og IT anvendelse.

- der tror på, at ledelse udøves både alene og sammen med andre.

- der mener, at personlig bevidsthed og de rigtige værktøjer er vejen frem.

- der mener, at digitalisering er mere end teknik. 


Hvad har lederskab med digitalisering at gøre?

Byggevirksomheder og bygherrer står over for store udfordringer og muligheder, når det gælder digital transformation af byggeprojekter og organisation. Mange virksomheder har svært ved at få IT-anvendelse i projekter til at hænge sammen med forretningsledelse. Derfor er der stort behov for lederskab i digitaliseringen.

Udfordringerne er især forhold, der kan opfattes som "alt andet end IT", herunder organisation, teamwork, politik, kultur og læring. Det betyder både behov for lederskab som hold og individuelt lederskab.

Ledelse af digital forandring kræver ikke kun forståelse af forandringsopgaven (f.eks. implementering af nyt system) men også dialog med involverede og berørte ledere og ansatte, afklaring af mål, risici, interessenthåndtering osv. Forretningsprocesser, ledelsessystemer og projekter skal understøttes forskelligt. Nye styringsbehov og krav skal løbende adopteres i virksomhedens IT-systemer. Lederskab og navigering i både forandringsprocesser og daglig drift kan her blive den afgørende forskel.

Digitaliseringens muligheder handler om nye teknologier, og på uddannelsen tales der bl.a. om:

- Værktøjer til opfølgning på byggepladser - og nye apps
- BIM og IKT
- Droner
- Virtual Reality (VR)
- Augmented Reality (AR)
- Internet of Things (IoT)
- Digital Twins
- Mesh Technologies
- Block change

-  og hvordan disse forankres i byggeprocesser som programmering, projektering, byggeproduktion og ejendomsdrift.


 -

Hvem henvender uddannelsen sig til?

Uddannelsen Lederskab & digitalisering™ henvender sig til ledere og medarbejdere i byggebranchen. Det kan være IKT-ledere, BIM koordinatorer, Revit eksperter, IT-projektledere, IT-chefer, forretningschefer og medarbejdere, der gerne vil bidrage til lederskabet i virksomheden. 

Kurset forudsætter grundlæggende viden om IT-anvendelse i byggebranchen.


Hvad får jeg ud af uddannelsen? 

Helt overordnet får du bl.a. følgende udbytte af uddannelsen:

 • Du får udviklet dine ledelseskompetencer knyttet til digitalisering i byggeriet af både ledere og medarbejdere.
   
 • Du får en række konkrete værktøjer, du kan anvende i dit daglige virke – en værktøjskasse, der bl.a. indeholder en skabelon for jeres næste IKT-strategi.
   
 • Du får en plan for organiseringen af BIM-arbejdet - en kortlægning/arbejdsform for fx BIM koordinator i forhold til ledelsen.
   
 • Du lærer, hvordan man kan sætte en BIM organisation op, både i projekter og i virksomheden.
   
 • Du lærer, hvordan du kan være med til at forbedre jeres BIM/IT organisation, både i projekter og i virksomheden. 
   
 • Du får bearbejdet egne erfaringer med IT-anvendelse og ledelse og forandring og får større indsigt i fælles udfordringer, både ved fastholdelse af den strategiske opbakning og ved overvindelse af barrierer undervejs, bla. via et styrket personligt lederskab. 
   
 • Du bliver en bedre navigatør på den digitale transformations uforudsigelige "rejse".
 • Du får, ud over en yderst værdifuld viden, også et diplom der beviser, at du har gennemført uddannelsen.
   
 • Du styrker dine kompetencer og forbedrer dit CV.

Praktisk om uddannelsen

Omfang
3 fulde kursusdage samt et par timers forberedelse til hver dag.

Eksamen
Multiple-choice eksamen.

Certifikat
Ved bestået eksamen uddeles eksamensdiplom.

 

 

Se også

 
 

 

 

Kontakt Sean Rehman
på telefon 5372 9287 eller szr@byggerietsledelsescenter.dk, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.