Byggeriets Ledelsescenter er en dynamisk uddannelsesvirksomhed, stiftet i 2013 med det formål at være et ledelsescenter, der arbejder for øget produktivitet og konkurrenceevne i dansk byggeri. 


Byggeriets Ledelsescenter udbyder uddannelse og vidensdeling til byggeriets parter, både den bredt anerkendte IKT-lederuddannelse™ og vores nye spændende uddannelse Digital Transformation & Byggeteknologi samt andre inspirerende tiltag. De enkelte undervisere er førende fagfolk, eksperter og anerkendte undervisere fra videregående uddannelser og erhvervslivet, der arbejder målrettet på at tilføre teoretisk viden en praktisk betydning med fokus på byggeriet. 

 

IKT-LederIKT-leder uddannelsen™ er en diplomuddannelse, hvor byggeriets nuværende som kommende ledere bliver undervist inden for forskellige IKT-fagområder med fokus på skabelse af forretningsmæssig værdi på byggesager. Byggeriets Ledelsescenter har uddannet flere end 600 IKT-ledere til dato.
Digital Transformation & Byggeteknologi

Digital Transformation & Byggeteknologi er uddannelsen, hvor du får styrket dine kompetencer inden for nye teknologiske muligheder, digitale bygningsmodeller, krav til 3D-modellen, udtræk af informationer fra modellen, samarbejdsprocesser, data i 3D-modellen, tidsplaner, kalkulationer mv. og ikke mindst lære hvordan og hvornår du kan udnytte teknologien til bedre projekt- og virksomhedsstyring.

Kontakt Gitte Daurehøj
på telefon 5372 9287 eller på gd@byggerietsledelsescenter.dk,
hvis du har spørgsmål eller vil vide mere.