Diplomuddannelse på 3 dage, som klæder dig på til at kunne manøvrere og agere professionelt i forbindelse med IKT-byggesager. Dette er Danmarks absolut mest anerkendte og søgte diplomgivende IKT-uddannelse med over 600 uddannede IKT-ledere.

Diplomuddannelse på 3 dage, som stiller skarpt på værdiskabelsen i brugen af digitale teknologier i byggebranchen, og hvordan de kan hjælpe med at øge produktiviteten i byggeriet som helhed. Styrk dine kompetencer indenfor digital transformation & byggeteknologi.

Byggeriets Ledelsescenter inviterer sammen med Rolf Büchmann-Slorup & Niels Falk fra HD Lab, Ole Berard fra ZÜBLIN & Nicholas Holst fra RIB til et spændende seminar om digital transformation i byggebranchen. Men hvad betyder det egentligt, og hvordan forholder du dig til det?


BLC henvender sig til følgende målgrupper

  • Private såvel som offentlige virksomheder

  • Bygherrer, bygherrerådgivere, tekniske rådgivere, arkitekter og entreprenører

  • Deltagere på byggeprojekter, der er ansvarlige for de pågældende fagområder

Undervisere

Vi er i tæt kontakt med byggebranchen og vores undervisere er førende fagfolk, eksperter og anerkendte undervisere fra videregående uddannelser og erhvervslivet, der arbejder målrettet på at tilføre teoretisk viden samt praktisk erfaring med fokus på digitalisering og byggeriet.