Diplomuddannelse på 3 dage, som klæder dig på til at kunne manøvrere og agere professionelt i forbindelse med IKT-byggesager. Dette er Danmarks absolut mest anerkendte og søgte diplomgivende IKT-uddannelse med over 600 uddannede IKT-ledere.

Hvor IKT-leder uddannelsen™ fokuserer på de juridiske og kontraktlige aspekter af projektet, giver IPP-leder uddannelsen™ en indføring i den praktiske gennemførelse af projektet vha. IKT, BIM management og nye integrerede samarbejds-processer - det, der internationalt kaldes IPD.


BLC henvender sig til følgende målgrupper

  • Private såvel som offentlige virksomheder
  • Bygherrer, bygherrerådgivere, tekniske rådgivere, arkitekter og entreprenører
  • Deltagere på byggeprojekter, der er ansvarlige for de pågældende fagområder

Undervisere

Vi er i tæt kontakt med byggebranchen og vores undervisere er førende fagfolk, eksperter og anerkendte undervisere fra videregående uddannelser og erhvervslivet, der arbejder målrettet på at tilføre teoretisk viden samt praktisk erfaring med fokus på digitalisering og byggeriet.